разница в тнвд

Респекты: 0

Ребята подскажите разницу между тнвд от м67 от м67TU